Serviabi

Palling ehk serv on tehniline element, mille tõhus sooritamine valmistab harrastajaile enam probleeme kui mõni teine löök. Samas annab hea serv Teile märkimisväärse eelise. Alustades punkti korraliku serviga, lubab see survestada vastast juba pallivahetuse algusest peale ja domineerida kogu pallivahetuse vältel. Tulemus – Teie lööte ja vastane jookseb! On aga väga raske üles ehitada mingisugustki taktikalist plaani kui pea kogu “aur” ja vaimne ressurss läheb servi sissesaamisele või on serv nii pehmelt tehtud, et satutakse ise koheselt vastase võimsa surve alla ja tekib täpselt vastupidine olukord.

Serv on harrastajail tihti probleemne, kuna paljudel juhtudel on see ise õpitud ja fundamentaalsete vigadega. Iseenesest pole tehniliselt õige servi löömine kuigi keerukas. Vaja on teha 4-5 lihtsat, aga olulist liigutust geomeetriliselt õigesti ja õiges järjekorras. Pisut vaimset pingutust, piisav korduste arv õige mehaanikaga ja hakkab tulema, kindlapeale!  

Kui vajate abi oma pallingu kvaliteedi tõstmisel, siis pöörduge julgesti. Komplekteerime huvilistest väikese grupi (3-4 in.) ja viime läbi sobiva mahuga õppuse (6-10 tundi).

Serviõppuse programm:

1. Kaardistame personaalselt vajaka-jäämised biomehaanikas ja võimalikud vead liigutustes.

2. Avardame juurdeviivate harjutustega üldist arusaamist servitehnika olemusest.

3. Hindan igaühe personaalset võimekust ja hetkeolukorda ning annan soovitused, millise keerukusastmega servitehnikat oleks mõistlik kasutada.

4. Paneme õigesti paika servi fundamentaalsed alused, keha asendi ning tasakaalu nii ettevalmistavas kui ka löögifaasis.

5. Tutvume löögifaasi üldiste põhimõtetega ja käsitleme käelise tegevuse olulisi momente.

6. Annan soovitused servi taktika rakendamiseks lähtuvalt oma tehnilisest võimekusest.

7. Ja lõpuks annan igaühele personaalsed soovitused ja suunad oma servi kiiremaks, kindlamaks ja mitmekülgsemaks muutmisel.

Varasem mängukogemus pole vajalik, paremaks saab tuunida ka väljakujunenud tehniliste oskuste ja suurema mängukogemusega mängijaid.